Som partner eller sponsor

Genom att stödja vår organisation är du med och påverkar ungas möjlighet att nå sina drömmar och mål samt bidrar till att skapa ett samhälle med jämlika förutsättningar. Det gör inte bara gott för samhället utan fördelarna är många även för din verksamhet eller ditt område. Bland annat då du odlar relationer med framtidens och samtidens samarbetspartners, medarbetare och talanger, boende, invånare och aktiva medborgare. Ett samarbete är dessutom en möjlighet för medarbetare att utvecklas och vara med och tackla samhällsutmaningar. Vi har samarbetat med företag som: SEB, Roschier, Nyréns och många fler har varit delaktiga att göra samhället lite bättre.

Våra huvudsakliga satsningar är Dream Challenge, Pave The Way Awards, och arbete för att göras ungas röster hörda.

För mer information kontakta vår verksamhetschef Madeleine Opira på telnr. +4673 642 62 01 eller e-post: madeleine.opira@amillionminds.se