Intervju med Awad Hersi-inlägg av AMM young generation

 Under Aktuellt


Bildkälla: www.mp.se

Awad Hersi, ordförande i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd samt ledamot i kommunfullmäktige för miljöpartiet, kom på torsdagsefftermiddagen hit till kontoret för att ta del av vårat arbete och svara på intervjufrågorna.

Har du en positiv bild av förorten? Varför/varför inte?

”På det stora hela är min bild av förorten positiv. Samtidigt är det en ganska komplex bild då det beror på vilken del man fokuserar på. Förorterna har olika förutsättningar. Om man ska måla upp framtiden i Sverige tror jag att huvudstadens utformning beror på hur man lyckas med förorter i exempelvis Järva. Just för att det är här vi finner möjligheter och även här vi finner utmaningarna. Därför är det viktigt att man lyckas förorten! Vi ser en mer och mer globaliserad värld där skillnader mellan människor är små och beror mindre på vart man bor. Om människor från förortsområden lyckas innebär det att Sveriges kontakter ute i världen stärks. Allt detta ger mig en positiv bild av förorten.”

Vad förknippar du förorten med? 

”Det talas väldigt många olika språk och människor som i vanliga fall inte skulle träffas gör det. En person som är från Kina och en person från Eritrea – det är inte ofta de träffas på ett naturligt sätt. Det sker många oväntade möten – det som formar människan och människor och det tycker jag är väldigt positiv i grunden då möten i östermalm inte ser lika naturlig ut.”

Tror du att det finns jämlika förutsättningar i förorten jämfört med innerstaden? Varför/Varför inte?  
”Det tydliga svaret är nej. Det finns inte jämlika uppväxtvillkor och det har att göra med väldigt olika saker. Det har att göra med att människor som bor t.ex. i Husby/ Tensta jämförs med personer som bor Norrmalm/ Östermalm där de ofta har bättre förutsättningar att lyckas i skolan, ekonomiskt arv och socialkapital. Där man ärver förmögenheter i form av fastigheter. Det finns människor i områden i Rinkeby, Akalla som är brobyggare eller entreprenörer. Många av de som börjar med tomma händer men jobbar hårt både för sig själva och samhällets utveckling.

Det finns stora skillnader och man måste jobba för den sociala rörligheten. Alltså att en person som inte har så mycket, rent materiellt, ska bygga en bättre framtid för sig själv. I grunden för att uppnå det hittar vi skolan. Tyvärr är skolorna inte optimala dag. Det är väldigt många som lämnar skolan utan behöriga betyg, framförallt pojkar, och om man inte lyckas i skolan har man väldigt svårt att klara sig på arbetsmarknaden och i samhället. Läser man inte kan man inte tillgodogörasig den information som man behöver i samhället. Så det främsta är att skolan måste göra mera för att kompensera skillnaderna i samhället. Arbetsmarknaden i Stockholm är väldigt god, den är hur stor som helst men förutsättningarna är att man har rätt utbildning och har man inte utbildning kommer man ha mycket svårare kan jag säga.”

Tillägg: vi har skickat ut en intervjuförfrågan till flera representanter från alla riksdagspartier. Detta gör vi för att få flera olika perspektiv på frågorna. Många väljer dock aktivt att inte delta eller svarar inte på förfrågan.