Om oss

A Million Minds är en politisk och religiöst obunden Tanke och Handlingssmedja. Vi arbetar både teoretiskt och operativt. Vi arbetar för att frigöra den potential och kapacitet som finns inom miljonprogrammet och för att bidra till att skapa ett samhälle som är präglat av jämlika förutsättningar. Vi har ett särskilt fokus på barn och ungas rättigheter.

Vårt mål

Vårt mål är att bidra till en mer rättvis och nyanserad bild av hur dessa områden återspeglas i media och i det allmänna samtalet. Vi agerar som en katalysator för förändring. Starkt fokus ligger idag på att lyfta ungas egenmakt.

A Million Minds arbetar med följande ämnesområden:

  • Social hållbarhet med fokus på ungas utveckling
  • Opinionsbildning – Miljonprogrammens förorter ur ett glokalt perspektiv

AMM i media

Geek Girl Meetup

A million Minds deltar i konferensen ”Geek Girl Meetup” 28-29 maj 2016. En konferens med fokus på innovation och socialt entreprenörskap. ”Det behövs miljöer där unga entreprenörer kan träffas för att ge varandra inspiration och energi” – Madeleine Opira. Läs hela artikeln här.

Women Economic Forum

Women Economic Forum tilldelade Madeleine Opira priset för ”Iconic Innovative Women Leaders of the Decade”. Priset delades ut i New Delhi, Indien den 21 maj 2016 av organisationen Women Economic Forum (WEF) en internationell organisation med fokus på kvinnligt ledarskap. Sju minuter in i youtube-klippet tilldelas Madeleine priset. https://www.youtube.com/watch?v=pIl7WlSRFyA


Medverkan i TV4 hos efter tio med Malou Von Sivers, den 25 Mars 2013

Artiklar

Följ oss på sociala medier