Madeleine Opira

Grundare och verksamhetschef

Madeleine har en examen i juridik från Leicester University i LLB law with French Law and Language. Hon är författare av boken Generation Integration och har blivit vald till årets uppstickare och inspiratör i tidningen Shortcut 2011 samt 2012. Madeleine har drivit flera satsningar för ungdomar och har internationell erfarenhet efter vistelser och studier i Spanien, England, USA, Sverige och Frankrike. Madeleine arbetar mycket med problemlösning av komplexa frågeställningar ur ett möjlighetsperspektiv och har en stark tro på att förändring endast kommer till ifrån hårt arbete.

Gertrude Opira

Ordförande

Gertrude arbetar som Head of Administration på sekretariatet för östersjöstaternas råd. Som vice ordförande får hon rollen att biträda ordföranden. Eget ansvarsområde är bidra med att konsolidera AMM strukturer vad gäller avtal, regelverk och rutiner så att den möter alla krav från såväl medlemmar som myndigheter samt vara bollplank och mentor till administrativchefen.

Jabou Foon

Ledamot

Jabou Foon är utbildad engelsk jurist med specialisering inom mänskliga rättigheter och EU rätt. Jabou har över 10 års internationell erfarenhet inom HR och rekrytering. Idag arbetar Jabou som arbetsmarknadskonsult för ett stort internationellt företag , driver en förening vid namn Sisters in Business och jobbar som styrelseledamot i A Million Minds. Jabou brinner för samhällsfrågor och vill skapa förutsättningar för minoritetsgrupper att kunna skapa möjligheter på lika villkor.

Ronny Arnberg

Ledamot

Ronny har arbetat i över 40 år med hållbar samhällsutveckling hos Borlänge Energi, utöver det har han även varit verksam hos Svenska miljöinstitutet. Internationella relationer, entreprenörskap och ungdomsverksamhet är frågor som Ronny håller varmt om hjärtat

Ella Rudberg

Ledamot

Ella är digital marknadsstrateg med bakgrund inom journalistik och global utveckling. Hon har arbetat med organisationerna Peace & Love foundation och Peace Works Colombia med fokus på ungdomars engagemang i samhället. Idag arbetar hon som Social media manager på välmåendeföretaget Everyday School.