Våra Projekt

A Million Minds investerar i satsningar och projekt som vi tror har stor vikt för en positiv samhällsutveckling. De satsningar som vi hittills har initierat har fokus på att bryta utanförskap och satsa på att istället ta tillvara på ungas potential, driv och rätt att få vara unga med drömmar och framtidstro. Dream Challenge är en sådan satsning.

Vi på A Million Minds tror att synen på miljonprogrammets förorter och vi människor som bor där är avgörandet i att bidra till att skapa jämlika förutsättningar. Pave The Way Awards och #Förortenimedia syftar till att bryta stigmatisering och lyfta fram människorna som utgör dessa områden.

Vi arbetar i första hand proaktivt.

Läs mer om våra satsningar och projekt här under.

Dream Challenge

2013 utvecklade A Million Minds programmet Dream Challenge. Då det var tydligt att det fanns skillnader i gymnasiebehörigheten på skolor runtom i landet och att ojämlikheterna utgjorde hinder för frigörandet av många ungas potential och positiva utveckling.

Pave the way awards

A Million Minds är initiativtagare till initiativet Pave The Way Awards och inledde ett samarbete med organisationen Bling för att lyfta fram 100 förebilder från förorter från hela Sverige år 2015.

Syftet är att bidra till att nyansera bilden av den rådande stereotypa berättelsen av förorten och individerna som bor där som existerar idag. Särskilt de som sällan syns och hörs i det offentliga samtalet men som har banat väg för andra och som gör skillnad.

#Förortenimedia

A Million Minds är en av initiativtagarna till #Förortenimedia som lanserades 2014. Satsningen handlar om att ändra bilden av förorten i media och resultatet av googlesökningen av ordet förort, bland annat genom hjälp av sociala medier. Det har varit en stor uppslutning bakom initiativet som har lyft frågor om medias bevakning och skildring av förorten. Några samarbetspartners har varit: Oh Snap, The Good Tribe, Orten i Fokus, The Voice of Tensta med flera. 

Vill du veta mer om våra projekt?

Kontakta oss för mer information!