A Million Minds

A Million Minds är en modern, politiskt- och religiöst obunden ”Tanke och Handlingssmedja”.  Utöver att bidra till idédebatten, utvecklar vi lösningsorienterade projekt inom högprioriterade områden som rör miljonprogrammets förorter.

Våra projekt

Vår vision är att bidra till att skapa ett samhälle där individens förutsättningar är jämlika oavsett dennes bakgrund eller bostadsadress. Vi har ett särskilt fokus på barn och ungas jämlika rättigheter och förutsättningar. Nedan kan ni läsa mer om våra projekt.

Dream Challenge

2013 utvecklar A Million Minds, programmet Dream Challenge för att bidra till att öka gymnasiebehörighet och framtidstro i högstadieskolor i miljonprogrammets förorter.

Pave the way

A Million Minds är initiativtagare till Pave The Way Awards och samarbetar med organisationen Bling för att lyfta fram 100 förebilder från förorter från hela Sverige.

Förorten i media

A Million Minds är en av initiativtagarna till #Förortenimedia som lanserades 2014. Satsningen handlar bland annat om att nyansera bilden av förorten i media.

Företagare?

Delar ert företag eller organisation vår vision? Tveka inte att höra av er. Tillsammans gör vi skillnad. Genom att stödja vår organisation är du med och påverkar ungas möjlighet att nå sina drömmar och mål.

Privatperson?

Som privatperson har du möjlighet att bidra och göra stor skillnad som volontär.  Givetvis är du också välkommen som medlem, där du har möjlighet att påverka organisationen och vårt arbete.

Offentlig sektor?

Representerar du offentlig sektor? Vi är intresserade av samarbeten. Vi tror på att samverkan är vägen framåt för att skapa långsiktiga samt hållbara samarbeten och förändringar.

Nyhetsflöde

Din hjälp behövs – stöd oss i vårt arbete!

Stöd oss i vårt arbete genom att donera valfritt belopp, swisha till oss på 1236020655 och märk med ”stöd AMM” eller bankgiro 853-4752 – och märk med ”stöd AMM”

Sponsorer och samarbetspartners – Nuvarande och tidigare